آموزش اندیکاتورها و اسیلاتورها
بورس ترینر

بورس ترینر

خوش آمدید

خروجی فیلتر طلایی

شاخص Commodity ChanneL Index) CCI)

بازدید : 12 |
تاریخ : یکشنبه 03 اسفند 1399 زمان : 20:46

شاخص  Commodity ChanneL Index) CCI)


این شاخص انحراف قیمت از میانگین را به عنوان یک متغیر آماري محاسبه می کند. محدوده تغییرات این شاخص معمولا بین 100 +تا 100 -است. زمانی که این شاخص از پایین 100 +را به سمت بالا قطع می کند، علامت خرید و هرگاه از بالا 100 -را به سمت پایین قطع کند، علامت فروش است.

1 -بیشتر تحلیل گران تکنیکی از این شاخص فقط به عنوان شناسایی نقاط خرید و فروش هیجانی استفاده می کند
2 -یک میانگین متحرك 20 روزه به عنوان یک مبنا براي محاسبه استفاده می شود
3 -اگر بازار روند دار بود ازسیگنال مناطق اشباع خرید و فروش استفاده نشود
4 -اگر شیب میانگین متحرك کم ونزدیک به صفر بود بازار بدون روند است


سیگنال خرید:


1 - بهترین زمان خرید هنگامی است که نمودار شاخص با شیب صعودي ومثبت از منطقه اشباع فروش خارج شود یعنی شاخص با شیب صعودي خط 100 -را قطع کند وبالاتر از آن قرار گیرد
2 - زمانی یک واگرایی صعودي مثبت میان نمودار وشاخص پدیدار گردد(روند دار)

سیگنال فروش:


1 - بهترین زمان فروش هنگامی است که نمودار شاخص با شیب نزولی ومنفی از منطقه اشباع خرید خارج شود یعنی شاخص با شیب نزولی خط 100 +را قطع کند وپایین تر ازآن قرار گیرد
2 - زمانی یک واگرایی نزولی منفی میان نمودار وشاخص پدیدار گردد (روند دار)

آزیتا همتی ذلان
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

<

برچسب ها : شاخص Commodity ChanneL Index) CCI)شاخص Commodity ChanneL Index) CCI) ,
نویسنده : yasaman | لینک ثابت | نظرات ()

اندیکاتور MACD

بازدید : 11 |
تاریخ : یکشنبه 03 اسفند 1399 زمان : 19:6

اندیکاتور_MACD

این اندیکاتور محبوب ترین اندیکاتور در بین معامله گران تکنیکال است که از اختلاف بین میانگین متحرك هاي با دوره زمانی مختلف ترسیم و تشکیل می شود. این اندیکاتور، توسط جرالد اپل Appel Gerald مطرح شد و از سه میانگین متحرك در ساختارش بهره می برد اما تنها دو خط در نمودار آن مشخص است. خط اول (خط MACD نامیده شود) اختلاف بین دو میانگین متحرك قیمت نمایی صاف را نشان می دهد (معمولا 12 و 26 .(نرم افزار میانگین بلندتر (26 (را از میانگین کوتاهتر (12 (کم می کند تا خط MACD بدست آید. یک میانگین متحرك دیگر نیز(معمولا با بازه 9 (براي خط دوم (سیگنال) استفاده می شود. نتیجه نهایی شامل دو خط در نمودار است. خط MACD تندترخط سیگنال کندتر .
 هیستوگرام MACD شامل میله هاي عمودي است که از اختلاف بین خطوط MACD به دست می آید. هیستوگرام خط صفر مخصوص به خود را دارد. زمانی که خطوطMACD در تراز مثبت هستند هیستوگرام در بالاي خط صفر قرار می گیرد و بالعکس.

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط در حال بازتر یا بسته شدن است. زمانی که هیستوگرام در بالاي خط صفر خودش قرار می گیرد، اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند، روند صعودي در حال تضعیف است، بر عکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالارفتن به سمت خط صفر می کند، روند نزولی در حال از دست دادن پتانسیلش است. اخطار خرید و فروش زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و هر چرخش در هیستوگرام اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش هیستوگرام به سمت زیر خط صفر همواره زودتر از اخطارهاي عبوري اتفاق می افتد، اما خطرناك ترین این است که از چرخش هاي هیستوگرام به عنوان بهانه اي براي انجام معامله بر خلاف جهت روند موجود استفاده شود.


سیگنال هاي خرید و فروش براساس MACD


بیشتر تحلیلگران ترجیح می دهند که از یک اندیکاتور9 ، 12 ، 26 MACD و براي تمام وضعیت ها استفاده کنند. با انجام اینکار سیگنال هاي خرید و فروش توسط همان میانگین هاي متحرك براي تمامی نمودارهاي روزانه هفتگی و ماهانه بدست می آید.
استفاده اول از این اندیکاتور به عبور میله ها و شاخص خود MACD از خط مرکزي صفر مربوط می شود. با عبور از خط صفر با توجه به جهتی که شاخص اندیکاتور از بالا به پایین یا از پایین به بالا عبور کرده است جهت کلی روند پیش بینی و تحلیل می شود. زمانی که این خطوط تا حد زیادي در بالاي خط صفر قرار می گیرند شرایط خرید هیجانی محسوب می شود و بالعکس. عبور رو به بالاو رو به پایین از خط صفر راه دیگري براي دریافت اخطارهاي خرید و فروش است.

در مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی هاي کوتاه مدت(معمولاً 12 دوره اي)و بلند مدت (معمولاً 26دوره اي)است به این ترتیب هنگامیکه این خط از محور xعبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط.

 

تفسیر خطوط MACD بسیار آسان است و از تکنیک عبور استفاده می شود. به بیان دیگر، سیگنال هاي خرید زمانی ثبت می شوند که خط MACD تندتر به بالاي خط سیگنال کندتر عبور کند. سیگنال هاي فروش زمانی رخ می دهند که خط تندتر به پایین خط کندتر عبور کند. با استفاده از این روش ، سیگنال هاي معاملاتی ارزشمندي در جهت صحیح روند بازار بدست می آید(به عنوان مثال سیگنال خرید در بازار صعودي و سیگنال فروش در بازار نزولی). به طور طبیعی، سیگنال هایی که در نمودار روزانه بدست می آید بسیار بیشتر است و در بازه کوتاه تري در مقایسه با سیگنال هاي نمودار هفتگی عمل می کنند. به همین خاطر است که سیگنال هایی که از نمودار هفتگی بدست می آید اعتبار بسیار بیشتري دارد، و از نمودار روزانه می توان براي زمان بندي یا براي سیگنال هاي کوتاه مدت استفاده کرد اگر خط MACD ( آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهدکه ممکن است تغییري در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهندة صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهندة سقوط و کاهش قیمت است.
اگر MACD بالاي خط سیگنال باشد علامت خرید و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد علامت فروش میباشد.

(میانگین متحرك همگرا – واگرا)

اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را همگرایی می نامند اما اگر این دو در خلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدیدمی آید و باید منتظر برگشت روند حرکت قیمت سهم باشیم.

آزیتا همتی ذلان
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

<

برچسب ها : اندیکاتور مک دی , اندیکاتور macdاندیکاتور مک دی , اندیکاتور macd ,
نویسنده : yasaman | لینک ثابت | نظرات ()

نوسان نماي STOCHASTIC

بازدید : 21 |
تاریخ : پنجشنبه 30 بهمن 1399 زمان : 18:12

نوسان نماي STOCHASTIC

اندیکاتور Stochastic یا همان استوکاستیک در اواخر دهه 1950 معرفی شده و از نوع نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیري می کند. از اندیکاتور Stochastic می توان براي پیش بینی تغییر روند قیمت ها و یا مشخص کردن زمان بیش خرید و بیش فروش شدن یک سهم کمک گرفت.این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت هاي پایانی در حالت افزایشی تمایل دارند به سمت بالاترین قیمت دور بروند (و بلعکس)
اندیکاتور Stochastic از یک منحنی اصلی و یک منحنی سیگنال تشکیل شده که یکی K درصد و دیگري D درصد است و مقادیر آن بین 0 تا 100 نوسان می کند. خط %K بصورت یک خط توپر نمایش داده میشود و خط %D معمولاً بصورت یک خط نقطه چین نشان داده میشود.خط D درصد اهمیت به مراتب بیشتري نسبت به خط دیگر دارد و اکثر اخطارهاي خرید

فروش را این خط صادر می کند.منحنی اصلی معمولا به صورت خط پیوسته، و منحنی سیگنال به صورت خط چین نمایش داده می شود. این اندیکاتور دو سطح مهم 20 درصد و 80 درصد دارد که نشان دهنده سطوح “بیش فروش” (فروش افراطی) و “بیش خرید” (خرید افراطی) است.


روشهاي تفسیر شاخص استوکستیک:

1 .تحلیل واگرائی در استوکستیک
2 .رسیدن به نقاط حدي استوکستیک ( نقاط بیش خرید و بیش فروش )
3 .سیگنال هاي اخطار بازگشت روند با استوکستیک

سیگنالهاي خرید :

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی Stochastic به محدوده 20 درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است. هر چه Stochastic مدت بیشتري در محدوده بیش فروش (زیر 20 درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودي منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف): عبور صعودي منحنی اصلی Stochastic به بالاي منحنی سیگنال نشانه اي از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

واگرائی نمودار قیمت و Stochastic :یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف هاي نزولی و در منحنی Stochastic کف هاي صعودي تشکیل شود.

سیگنال هاي فروش :

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی Stochastic به محدوده 80 درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است. هر چه Stochastic مدت بیشتري در محدوده بیش خرید (بالاي 80 درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودي بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود. 

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف): عبور نزولی منحنی اصلی Stochastic به زیر منحنی سیگنال نشانه اي از احتمال تغییر روند صعودي بازار و کاهش آتی قیمت ها است.واگرائی نمودار قیمت و Stochastic :یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله هاي صعودي و در منحنی Stochastic قله هاي نزولی تشکیل شود.

نکات مهم دیگر از استفاده از استوکاستیک :

از استو کاستیک 10 براي تشخیص جهت بازار در هفته پیش رو و از استوکاسیک روزانه براي خرید و فروش استفاده می شود
 ترکیب اندیکاتور قدرت نسبی (RSI ) و استو کاستیک 10 روزه : بهترین اخطار زمانی است که هر دو اسیلاتور اخطار خروج از بازار وخرید وفروش هیجانی را صادر کنند
 اگر سقف ها کم عرض وکم ارتفاع باشد نیروي صعودي ضعیف وحرکت نزولی بعدي قوي می باشد
اگر کف ها کم عرض وکم ارتفاع باشد نیروي نزولی ضعیف وحرکت صعودي بعدي قوي می باشد

آزیتا همتی ذلان

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

<

برچسب ها : نوسان نماي STOCHASTIC , اندیکاتور استوکستیکنوسان نماي STOCHASTIC , اندیکاتور استوکستیک ,
نویسنده : yasaman | لینک ثابت | نظرات ()

شاخص_قدرت_نسبی (RSI) Relative Strengh Index

بازدید : 17 |
تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن 1399 زمان : 1:0

 از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است. از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.اندیکاتور RSI نسبت حرکات صعودي و نزولی را اندازه گیري می کند و مقدار بدست آمده را طوري تعیین می کند که عددي مابین 0 تا 100 خواهد بود. اگر اندیکاتور RSI عدد 70 یا بزرگتر از آن را نشان دهد، بیان کننده آن است که قیمت در وضعیت حد اشباع خرید Overbought قرار گرفته است (در واقع قیمت بیش تر از حد انتظار بازار افزایش یافته است) و اگر RSI عدد 30 و یا کمتر از آن را نشان دهد به این معنی است که قیمت در محدوده اشباع فروش Oversold قرار دارد (در این وضعیف قیمت بیشتر از حد انتظار بازار سقوط کرده است).

عدد 30 به معنی در کف بودن سهم و عدد هفتاد به معنی در سقف بودن سهم است.زمانیکه بازار آرام می باشد و روند قیمتی خاصی وجود نداشته باشد ،RSI نزدیک 50 نوسان می کند.با شروع حرکت و روند صعودي بازار، RSI نیز شروع به افزایش می کند و به منطقه خرید افراطی نزدیک می شود.
هر جا قدرت حرکت وروند بازار درحال کم شدن باشد ،RSI واگرایی ایجاد می کند و با تما م شدن قدرت روند صعودي و بالارو بازار ،RSI به خط 50 برمیگردد.
مشابه روند صعودي ،در بازار نزولی RSI شروع به کاهش می کند و به منطقه فروش افراطی نزدیک می شود. هر جا قدرت روند نزولی و رو به پایین بازار کم شود ،RSI همگرایی یا به عبارت دیگر یک واگرایی مثبت ایجاد می کندکه علامت پایان روند نزولی بازار است.
راه هاي استفاده از RSI براي تحلیل نمودار:

1- سقف ها_و_کف ها
معمولاً RSI در بالاي 70 سقف، و زیر 30 کف ایجاد میکند. معمولاً این سقفها و کفها قبل از نمودار قیمت مربوطه تشکیل میشود.

2- تشکیلات_نمودار
اغلب در RSI الگوهاي نمودار نظیر سر و شانه ها یا مثلثها تشکیل میشود که ممکن است بروي نمودار قیمت دیده شود یا دیده نشود.

3- شکسته_شدن_حمایت_و_مقاومت
اینجا جایی است که RSI بر یک بالا (اوج – پیک) قبلی غلبه میکند یا زیر یک پایین (دره) اخیر می افتد

4- مقادیر_حمایت_و_مقاومت
بعضی اوقات RSI واضحتر از خود نمودار قیمت سطوح (مقادیر) حمایت و مقاومت را نشان میدهد.

5- واگرایی_ها
همانطوریکه در بالا بحث شد، واگرایی ها زمانی روي میدهند که قیمت قله (یا دره) جدیدي ایجاد کند که بوسیله قله (یا دره) جدید در RSI مورد تأیید قرار نگیرد. معمولاً قیمتها تصحیح میشوند و در جهت RSI پیش میروند.

سیگنال هاي خرید:

1- اگر عدد زیر 30 باشد وتشکیل کف دوگانه بدهد.
2- اگر نمودار قیمت تشکیل کف دهد ولی اندیکاتور نتواند این الگو را تشکیل دهد.
3- اگر خطوط روند در نمودارقیمت واندیکاتور رو به بالا شکسته شود.
4- حرکت اندیکاتور به بالاي خط 50 اخطار تاییدي براي خرید می باشد.
5- واگرایی صعودي سیگنال خرید می باشد (مهمترین سیگنال)
6- در زمان بازار بدون روند بهترین زمان خرید حرکت از زیر عدد 30 به بالا می باشد(از منطقه اشباع فروش خارج شود)

سیگنال هاي فروش:

1- اگر عدد بالاي 70 باشد وتشکیل سقف دوگانه بدهد.
2- اگر نمودار قیمت تشکیل سقف دهد ولی اندیکاتور نتواند این الگو را تشکیل دهد.
3- اگر خطوط روند در نمودارقیمت واندیکاتور رو به پایین شکسته شود.
4- حرکت اندیکاتور به زیر خط 50 اخطار تاییدي براي فروش می باشد.
5- واگرایی نزولی سیگنال فروش می باشد (مهمترین سیگنال)
6- در زمان بازار بدون روند بهترین زمان فروش حرکت از بالاي عدد 70 به پایین می باشد(از منطقه اشباع خرید خارج شود)

آزیتا همتی ذلان

 

 

 

 

 

 

 
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

<

برچسب ها : شاخص قدرت نسبی , rsiشاخص قدرت نسبی , rsi ,
نویسنده : yasaman | لینک ثابت | نظرات ()

آموزش مکدی- MACD

بازدید : 225 |
تاریخ : شنبه 24 خرداد 1399 زمان : 20:36

 

یکی از پرکاربردترین ابزار های تحلیلی اندیکاتور مکدی می باشد که در بین تحلیل گران از محبوبیت بالایی برخوردار است . اما مکدی چیست و چگونه از این ابزار استفاده کنیم . در این فایل ویدیوئی با این ابزار به طور کامل و حرفه ای آشنا میشویم . با روش تدریس بسیار ساده و قابل فهم برای اولین بار در ایران

 

 

.امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 3 نفر مجموع امتیاز : 15

<

برچسب ها : آموزش مکدی , مکدی چیست , آموزش MACD , MACD , اندیکاتور مکدی , نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی , چگونه از مکدی استفاده کنیم؟ , استراتژی مکدی , چگونه با اندیکاتور مکدی معامله کنیم , روش معاملاتی مکدی , چگونه بر اساس مکدی معامله کنیم , سیگنال مکدی , خرید و فروش بر اساس مکدی , سیگنال دهی مکدی , خرید بر اساس مکدی , خرید و فروش بر اساس MACD , آموزش تکنیکال , تکنیکال حرفه ای , خط سیگنال مکدی , سیگنال و مکدی ,
نویسنده : روح اله دهنوی | لینک ثابت | نظرات ()

اندیکاتورها - میانگین متحرک

بازدید : 251 |
تاریخ : شنبه 24 خرداد 1399 زمان : 20:18

امروزه ابزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده میشود که اندیکاتورها در این میان نقش پررنگی را ایفا میکنند . اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که هر کدام بنا به ویژگی هایی که دارد در مکان و زمان خاصی مورد استفاده قرار میگیرند .

 به نوعی میشود میانگین های متحرک را مادر تمام اندیکاتورها به حساب آورد . چرا که اندیکاتورها در واقع مشتق یا ترکیبی از میانگین های متحرک میباشند

در این فایل ویدیوئی با مفهوم اندیکاتور و میانگین های متحرک آشنا خواهیم شد.

 

 


.امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

<

برچسب ها : اندیکاتور , میانگین متحرک , آموزش میانگین های متحرک , مهمترین میانگین متحرک , بهترین میانگین متحرک , میانگین متحرک چیست؟ , اندیکاتور چیست؟ , تفاوت اندیکاتور با اسیلاتور چیست؟ , استراتژی میانگین متحرک , کدام میانگین متحرک را در بورس , موینگ اورج , Moving Average , Indicator , Oscillator , انواع میانگین متحرک , انواع اندیکاتور , آشنایی با انواع اندیکاتور , اندیکاتور بسیار حرفه ای , اندیکاتور دقیق , آموزش بورس ,
نویسنده : روح اله دهنوی | لینک ثابت | نظرات ()

آخرین مطالب ارسالی