مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال
بورس ترینر

بورس ترینر

خوش آمدید

خروجی فیلتر طلایی

شاخص Commodity ChanneL Index) CCI)

بازدید : 12 |
تاریخ : یکشنبه 03 اسفند 1399 زمان : 20:46

شاخص  Commodity ChanneL Index) CCI)


این شاخص انحراف قیمت از میانگین را به عنوان یک متغیر آماري محاسبه می کند. محدوده تغییرات این شاخص معمولا بین 100 +تا 100 -است. زمانی که این شاخص از پایین 100 +را به سمت بالا قطع می کند، علامت خرید و هرگاه از بالا 100 -را به سمت پایین قطع کند، علامت فروش است.

1 -بیشتر تحلیل گران تکنیکی از این شاخص فقط به عنوان شناسایی نقاط خرید و فروش هیجانی استفاده می کند
2 -یک میانگین متحرك 20 روزه به عنوان یک مبنا براي محاسبه استفاده می شود
3 -اگر بازار روند دار بود ازسیگنال مناطق اشباع خرید و فروش استفاده نشود
4 -اگر شیب میانگین متحرك کم ونزدیک به صفر بود بازار بدون روند است


سیگنال خرید:


1 - بهترین زمان خرید هنگامی است که نمودار شاخص با شیب صعودي ومثبت از منطقه اشباع فروش خارج شود یعنی شاخص با شیب صعودي خط 100 -را قطع کند وبالاتر از آن قرار گیرد
2 - زمانی یک واگرایی صعودي مثبت میان نمودار وشاخص پدیدار گردد(روند دار)

سیگنال فروش:


1 - بهترین زمان فروش هنگامی است که نمودار شاخص با شیب نزولی ومنفی از منطقه اشباع خرید خارج شود یعنی شاخص با شیب نزولی خط 100 +را قطع کند وپایین تر ازآن قرار گیرد
2 - زمانی یک واگرایی نزولی منفی میان نمودار وشاخص پدیدار گردد (روند دار)

آزیتا همتی ذلان
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

<

برچسب ها : شاخص Commodity ChanneL Index) CCI)شاخص Commodity ChanneL Index) CCI) ,
نویسنده : yasaman | لینک ثابت | نظرات ()

اندیکاتور MACD

بازدید : 11 |
تاریخ : یکشنبه 03 اسفند 1399 زمان : 19:6

اندیکاتور_MACD

این اندیکاتور محبوب ترین اندیکاتور در بین معامله گران تکنیکال است که از اختلاف بین میانگین متحرك هاي با دوره زمانی مختلف ترسیم و تشکیل می شود. این اندیکاتور، توسط جرالد اپل Appel Gerald مطرح شد و از سه میانگین متحرك در ساختارش بهره می برد اما تنها دو خط در نمودار آن مشخص است. خط اول (خط MACD نامیده شود) اختلاف بین دو میانگین متحرك قیمت نمایی صاف را نشان می دهد (معمولا 12 و 26 .(نرم افزار میانگین بلندتر (26 (را از میانگین کوتاهتر (12 (کم می کند تا خط MACD بدست آید. یک میانگین متحرك دیگر نیز(معمولا با بازه 9 (براي خط دوم (سیگنال) استفاده می شود. نتیجه نهایی شامل دو خط در نمودار است. خط MACD تندترخط سیگنال کندتر .
 هیستوگرام MACD شامل میله هاي عمودي است که از اختلاف بین خطوط MACD به دست می آید. هیستوگرام خط صفر مخصوص به خود را دارد. زمانی که خطوطMACD در تراز مثبت هستند هیستوگرام در بالاي خط صفر قرار می گیرد و بالعکس.

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط در حال بازتر یا بسته شدن است. زمانی که هیستوگرام در بالاي خط صفر خودش قرار می گیرد، اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند، روند صعودي در حال تضعیف است، بر عکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالارفتن به سمت خط صفر می کند، روند نزولی در حال از دست دادن پتانسیلش است. اخطار خرید و فروش زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و هر چرخش در هیستوگرام اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش هیستوگرام به سمت زیر خط صفر همواره زودتر از اخطارهاي عبوري اتفاق می افتد، اما خطرناك ترین این است که از چرخش هاي هیستوگرام به عنوان بهانه اي براي انجام معامله بر خلاف جهت روند موجود استفاده شود.


سیگنال هاي خرید و فروش براساس MACD


بیشتر تحلیلگران ترجیح می دهند که از یک اندیکاتور9 ، 12 ، 26 MACD و براي تمام وضعیت ها استفاده کنند. با انجام اینکار سیگنال هاي خرید و فروش توسط همان میانگین هاي متحرك براي تمامی نمودارهاي روزانه هفتگی و ماهانه بدست می آید.
استفاده اول از این اندیکاتور به عبور میله ها و شاخص خود MACD از خط مرکزي صفر مربوط می شود. با عبور از خط صفر با توجه به جهتی که شاخص اندیکاتور از بالا به پایین یا از پایین به بالا عبور کرده است جهت کلی روند پیش بینی و تحلیل می شود. زمانی که این خطوط تا حد زیادي در بالاي خط صفر قرار می گیرند شرایط خرید هیجانی محسوب می شود و بالعکس. عبور رو به بالاو رو به پایین از خط صفر راه دیگري براي دریافت اخطارهاي خرید و فروش است.

در مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی هاي کوتاه مدت(معمولاً 12 دوره اي)و بلند مدت (معمولاً 26دوره اي)است به این ترتیب هنگامیکه این خط از محور xعبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط.

 

تفسیر خطوط MACD بسیار آسان است و از تکنیک عبور استفاده می شود. به بیان دیگر، سیگنال هاي خرید زمانی ثبت می شوند که خط MACD تندتر به بالاي خط سیگنال کندتر عبور کند. سیگنال هاي فروش زمانی رخ می دهند که خط تندتر به پایین خط کندتر عبور کند. با استفاده از این روش ، سیگنال هاي معاملاتی ارزشمندي در جهت صحیح روند بازار بدست می آید(به عنوان مثال سیگنال خرید در بازار صعودي و سیگنال فروش در بازار نزولی). به طور طبیعی، سیگنال هایی که در نمودار روزانه بدست می آید بسیار بیشتر است و در بازه کوتاه تري در مقایسه با سیگنال هاي نمودار هفتگی عمل می کنند. به همین خاطر است که سیگنال هایی که از نمودار هفتگی بدست می آید اعتبار بسیار بیشتري دارد، و از نمودار روزانه می توان براي زمان بندي یا براي سیگنال هاي کوتاه مدت استفاده کرد اگر خط MACD ( آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهدکه ممکن است تغییري در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهندة صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهندة سقوط و کاهش قیمت است.
اگر MACD بالاي خط سیگنال باشد علامت خرید و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد علامت فروش میباشد.

(میانگین متحرك همگرا – واگرا)

اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را همگرایی می نامند اما اگر این دو در خلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدیدمی آید و باید منتظر برگشت روند حرکت قیمت سهم باشیم.

آزیتا همتی ذلان
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

<

برچسب ها : اندیکاتور مک دی , اندیکاتور macdاندیکاتور مک دی , اندیکاتور macd ,
نویسنده : yasaman | لینک ثابت | نظرات ()

نوسان نماي STOCHASTIC

بازدید : 21 |
تاریخ : پنجشنبه 30 بهمن 1399 زمان : 18:12

نوسان نماي STOCHASTIC

اندیکاتور Stochastic یا همان استوکاستیک در اواخر دهه 1950 معرفی شده و از نوع نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیري می کند. از اندیکاتور Stochastic می توان براي پیش بینی تغییر روند قیمت ها و یا مشخص کردن زمان بیش خرید و بیش فروش شدن یک سهم کمک گرفت.این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت هاي پایانی در حالت افزایشی تمایل دارند به سمت بالاترین قیمت دور بروند (و بلعکس)
اندیکاتور Stochastic از یک منحنی اصلی و یک منحنی سیگنال تشکیل شده که یکی K درصد و دیگري D درصد است و مقادیر آن بین 0 تا 100 نوسان می کند. خط %K بصورت یک خط توپر نمایش داده میشود و خط %D معمولاً بصورت یک خط نقطه چین نشان داده میشود.خط D درصد اهمیت به مراتب بیشتري نسبت به خط دیگر دارد و اکثر اخطارهاي خرید

فروش را این خط صادر می کند.منحنی اصلی معمولا به صورت خط پیوسته، و منحنی سیگنال به صورت خط چین نمایش داده می شود. این اندیکاتور دو سطح مهم 20 درصد و 80 درصد دارد که نشان دهنده سطوح “بیش فروش” (فروش افراطی) و “بیش خرید” (خرید افراطی) است.


روشهاي تفسیر شاخص استوکستیک:

1 .تحلیل واگرائی در استوکستیک
2 .رسیدن به نقاط حدي استوکستیک ( نقاط بیش خرید و بیش فروش )
3 .سیگنال هاي اخطار بازگشت روند با استوکستیک

سیگنالهاي خرید :

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی Stochastic به محدوده 20 درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است. هر چه Stochastic مدت بیشتري در محدوده بیش فروش (زیر 20 درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودي منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف): عبور صعودي منحنی اصلی Stochastic به بالاي منحنی سیگنال نشانه اي از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

واگرائی نمودار قیمت و Stochastic :یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف هاي نزولی و در منحنی Stochastic کف هاي صعودي تشکیل شود.

سیگنال هاي فروش :

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی Stochastic به محدوده 80 درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است. هر چه Stochastic مدت بیشتري در محدوده بیش خرید (بالاي 80 درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودي بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود. 

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف): عبور نزولی منحنی اصلی Stochastic به زیر منحنی سیگنال نشانه اي از احتمال تغییر روند صعودي بازار و کاهش آتی قیمت ها است.واگرائی نمودار قیمت و Stochastic :یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله هاي صعودي و در منحنی Stochastic قله هاي نزولی تشکیل شود.

نکات مهم دیگر از استفاده از استوکاستیک :

از استو کاستیک 10 براي تشخیص جهت بازار در هفته پیش رو و از استوکاسیک روزانه براي خرید و فروش استفاده می شود
 ترکیب اندیکاتور قدرت نسبی (RSI ) و استو کاستیک 10 روزه : بهترین اخطار زمانی است که هر دو اسیلاتور اخطار خروج از بازار وخرید وفروش هیجانی را صادر کنند
 اگر سقف ها کم عرض وکم ارتفاع باشد نیروي صعودي ضعیف وحرکت نزولی بعدي قوي می باشد
اگر کف ها کم عرض وکم ارتفاع باشد نیروي نزولی ضعیف وحرکت صعودي بعدي قوي می باشد

آزیتا همتی ذلان

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

<

برچسب ها : نوسان نماي STOCHASTIC , اندیکاتور استوکستیکنوسان نماي STOCHASTIC , اندیکاتور استوکستیک ,
نویسنده : yasaman | لینک ثابت | نظرات ()

واگرایی

بازدید : 208 |
تاریخ : یکشنبه 25 خرداد 1399 زمان : 9:38

یکی از مهمترین مهارت های یک تحلیل گر و معامله گر این است که در موقیت های مناسب و به موقع  خرید  یا فروش انجام دهد . مشکل بسیاری از معامله گران این است که موقعیت های مناسب را دیر تشخیص میدهند و این امر باعث ضرر یا  از دست رفتن درصدی از سود  شود .

یکی از ابزارهایی که میتواند به معامله گر کمک کند که ورود و خروج های به موقع داشته باشد و قبل از  صف اقدام نماید ، استفاده از رویداد واگرایی است .

در این ویدیو به صورت کاملا حرفه ای و متفاوت با آموزش هایی که تا کنون دیده اید با مفهوم واگرایی و نحوه استفاده از این ابزار آشنا خواهید شد

 

 

 


.
.امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

<

برچسب ها : واگرایی , واگرایی چیست , واگرایی مخفی , آشنایی با انواع واگرایی , مفهوم واگرایی , مفهوم واگرایی مخفی , از کدام واگرایی استفده کنیم , ورود و خروج به موقع , چگونه به موقع از سهم خارج شویم , چگونه به موقع سهم خود را بفروشیم , فروش به موقع سهم , تشخیص زمان فروش سهام , چگونه به موقع سهام خود را بفروشیم , تشخیص زمان فروش سهام در بورس , سهم خود را کی بفروشیم , سهام خود را کی بفروشیم , خروج به موقع از سهم , تشخیص واگرایی , تشخیص واگرایی مخفی , تشخیص واگرایی معمولی ,
نویسنده : روح اله دهنوی | لینک ثابت | نظرات ()

آخرین مطالب ارسالی